Voor wie

Wie melden zich aan?

Kinderen (4 -12 jaar) en jeugdigen (12 - 18 jaar) kunnen hulp krijgen van een Kinder- en Jeugdpsycholoog. De meeste kinderen en jeugdigen die worden aangemeld functioneren over het algemeen goed, maar lopen tijdelijk op één of twee gebieden in hun leven achter. Door de hulp van een K&J-psycholoog in te schakelen zorgt u dat problemen niet de overhand krijgen. Vaak wordt daarmee erger voorkomen. Hieronder staan enkele veel voorkomende klachten en ontwikkelingsproblemen waarbij een K&J-psycholoog kan helpen.

  - Angsten
  - Traumatische ervaringen
  - ADHD en ADD
  - Autisme spectrum stoornissen (ASS)
  - Leerproblemen als dyslexie maar ook hoogbegaafdheid
  - Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak als hoofdpijn, slecht slapen of eten, problemen met de zindelijkheid
  - Aandachtsproblemen
  - Verlegenheid of onzekerheid
  - Pestervaringen
  - Sociaal-emotionele problemen
  - Echtscheiding
  - Rouwverwerking
  - Schoolproblemen
  - Persoonlijkheidsproblemen
  - Gedragsproblemen
  - Emotieregulatie waaronder driftbuien
  - Opvoedproblemen

Hoe aanmelden?

Ouders / verzorgers kunnen hun kind direct bij de K&J-psycholoog aanmelden, eventueel na doorverwijzing door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, of het sociaal wijkteam uit uw gemeente. U kunt zich telefonisch aanmelden, of via e-mail. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Het eerste gesprek is een zogenaamd intakegesprek. Zie ‘Werkwijze’ voor meer informatie. Eventuele vervolgafspraken worden tijdens het consult gemaakt.