De K&J-psycholoog

Nicole Molenaar, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Nicole groeide op in Eindhoven en studeerde in 1994 af als ontwikkelingspsycholoog aan de Faculteit voor Sociale en Gedragswetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Zij werkte als psycholoog NIP bij de Klokkenberg in Breda en later bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) in Den Haag. Ook heeft zij bij het Pedologisch Instituut in Den Haag gewerkt, gericht op diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Nicole volgde de postdoctorale opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en staat sinds 2009 als zodanig in het register bij het NIP geregistreerd.

Sinds 2004 voert Nicole een eigen psychologiepraktijk. De praktijk is actief binnen de generalistische Basis GGZ en gericht op kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. 

Psychologiepraktijk Nicole Molenaar maakt deel uit van het Integraal Gezondheidscentrum De Vrijstad. IGC De Vrijstad is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde zorgverleners, gevestigd aan de Godfried Bomansstraat 2 te Culemborg.

Nicole is lid van het COEL - het Culemborg Overleg Eerste Lijn. Deze vereniging van zorgverleners bestaat uit met name 1e lijns zorgverleners als huisartsen, logopedisten, fysiotherapeuten en psychologen. Het COEL heeft als primaire doel om via interdisciplinaire samenwerking de ketenzorg rondom de patiënt of cliënt te verbeteren.

Zij is tevens aangesloten bij PsyZorg Rivierenland. PsyZorg Rivierenland is een vereniging van en voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de generalistische en specialistische GGZ in de regio Rivierenland. 

Nicole woont samen met haar man en twee kinderen in Culemborg.

 

De Kinder- en Jeugdpsycholoog

Het beroep van psycholoog is niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Om de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen, heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, www.psynip.nl) het dienstmerk Psycholoog NIP gedeponeerd. Het dienstmerk bevordert de herkenbaarheid van universitair opgeleide psychologen en beschermt daarmee zowel de beroepsgroep als de cliënt.

Als Psycholoog NIP wordt voldaan aan de eisen, richtlijnen en gedragsregels zoals vastgesteld door het NIP in de Beroepscode voor Psychologen. Van toepassing zijn onder andere gerichte toestemming van de cliënt tot professioneel handelen van de psycholoog, het bijhouden van een dossier met gegevens over de cliënt en diens begeleiding en geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonlijke gegevens.

Een Kinder- en Jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Werken met kinderen en jeugdigen vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Om als hoofdbehandelaar zorg te kunnen verlenen, dient uw zorgverlener ingeschreven te staan in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd. Uw psycholoog staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.  Dit wettelijk erkende register wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen SKJ hebben naast een universitaire studie een postdoctorale opleiding en stage gevolgd en moeten zich voortdurend bijscholen. De registratie K&J-psycholoog SKJ  staat garant voor een deskundige aanpak, een zorgvuldige handelswijze en bescherming van de cliënt, conform de Beroepscode van het SKJ.